V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame aj tieto doplnkové služby
  • založenie obchodných spoločností (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
  • zmeny v obchodných spoločnostiach (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
  • likvidácie obchodných spoločností

Profil

Spoločnosť Mr. Company, s.r.o. bola založená v roku 2011. Je to dynamicky sa rozvíjajúca firma, zaoberajúca sa predovšetkým zakladaním obchodných spoločností. Pričom našim hlavným cieľom je, okrem samotného založenia spoločnosti, komplexné pokrytie všetkých potrieb, ktoré má každá novovzniknutá spoločnosť, akými sú napríklad:

  • prenájom a vybavenie kancelárskych priestorov,
  • technické a softwarové zabezpečenie chodu firmy,
  • vedenie účtovníctva a spracovanie auditu,
  • tvorba web stránok a reklamných letákov,
  • právne poradenstvo,
  • zabezpečenie virtuálnej kancelárie a sídla spoločnosti.

Všetky vyššie uvedené doplnkové služby zabezpečujeme prostredníctvom našich zmluvných partnerov. Všetky uvedené služby, potrebné pre chod firmy, je teda možné vybaviť prostredníctvom nás. Klient nám predostrie svoju predstavu o chode firmy a my zabezpečíme všetko potrebné. Naša firma, oproti väčšine iných obdobných firiem, presadzuje skôr ekonomický pohľad na spoločnosť. Naša starostlivosť o klienta sa teda nekončí právnym aktom založenia spoločnosti, ale týmto aktom ešte len začína. Starostlivosť o klienta sa prejavuje predovšetkým počas jeho činnosti a to ako materiálno technickým zabezpečením a ekonomickým poradenstvom, tak participáciou na tvorbe dopytu pre klienta.

Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Užitočné linky
Odkazy, ktoré Vám iste pomôžu:
kurzový lístok mzdová kalkulačka zoznam živností
Zmluvní partneri
Naši zmluvní partneri, ktorí Vám pomôžu:
Mr. Consult (obchodná značka)
Upozornenie: Webové stránky Mr. Company, s.r.o. neposkytujú právne, daňové ani iné poradenstvo. Informácie v nich obsiahnuté nie sú použiteľné na daňové alebo právne účely. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
© 2011 - 2017 Mr. Company, s.r.o. | designed at randal design by desan
Domov   |    Prečo my?   |    Zakladanie s.r.o.   |    Účtovnictvo   |    Partneri   |    Kontakt   |    Mr.Pedia