V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame aj tieto doplnkové služby
 • založenie obchodných spoločností (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
 • likvidácie obchodných spoločností

Mr. Asistent už od 300 €

Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.

Klient nemusí strácať čas so štúdiom legislatívy, všetky potrebné dokumenty pripravíme my, avšak zo strany klienta je potrebné zabezpečiť doručenie dokumentov na príslušné úrady a to podľa našich pokynov. Samotné podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra vykonáme my elektronickou formou. Klient tak ušetrí nemalú sumu peňažných prostriedkov za súdne a správne poplatky (viď tabuľku). Proces založenia spoločnosti trvá 10 až 15 pracovných dní.

Popis služby:

 1. Vypracujeme všetky dokumenty pre založenie Vašej spoločnosti:
  • Zakladateľskú listinu resp. spoločenskú zmluvu
  • Vyhlásenie správcu vkladu
  • Písomné vyhlásenie jedného spoločníka
  • Podpisové vzory konateľov
  • Splnomocnenie pre Obvodný úrad - Odbor živnostenského podnikania
  • Dokumenty pre Obvodný úrad - Odbor živnostenského podnikania
  • Splnomocnenie pre Obchodný register
  • Návrh na zápis do Obchodného registra
  • Návrh dokumentu na hodnoverné preukázanie sídla spoločnosti
 2. Vybavíme zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • Podáme návrh na zápis do Obchodného registra
  • Uhradíme súdny poplatok za zápis do Obchodného registra
  • Preberieme dokumenty vydané Obchodným registrom (potvrdenie o zápise a výpis z Obchodného registra)
 3. Odovzdáme Vám všetky dokumenty Vašej spoločnosti

Ďalšie úkony klienta:

 • overenie svojich podpisov na dokumentoch u notára alebo na príslušnom úrade (napr. na matrike)
 • zabezpečenie komunikácie s Obvodným úradom - Odborom živnostenského podnikania (podanie ohlásenia pre živnostenské oprávnenie a prevzatie živnostenského oprávnenia)
 • zabezpečenie komunikácie s Daňovým úradom na registráciu pre daň z príjmov (pridelenie DIČ)
Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Užitočné linky
Odkazy, ktoré Vám iste pomôžu:
kurzový lístok mzdová kalkulačka zoznam živností
Zmluvní partneri
Naši zmluvní partneri, ktorí Vám pomôžu:
Mr. Consult (obchodná značka)
Upozornenie: Webové stránky Mr. Company, s.r.o. neposkytujú právne, daňové ani iné poradenstvo. Informácie v nich obsiahnuté nie sú použiteľné na daňové alebo právne účely. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
© 2011 - 2017 Mr. Company, s.r.o. | designed at randal design by desan
Domov   |    Prečo my?   |    Zakladanie s.r.o.   |    Účtovnictvo   |    Partneri   |    Kontakt   |    Mr.Pedia