Mr. Pedia

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame aj tieto doplnkové služby
  • založenie obchodných spoločností (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
  • zmeny v obchodných spoločnostiach (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
  • likvidácie obchodných spoločností

Mr. Pedia je obdobou jednoduchej encyklopédie zameranej predovšetkým na ozrejmenie problematiky v oblasti zakladania a fungovania obchodných spoločností. Pri ozrejmovaní problematiky obchodných spoločností sa zameriavame hlavne na ich právny aj ekonomický aspekt a na ich postavenie v spoločnosti ako celku.

Všetky naše poznatky, postrehy a skúsenosti s obchodnými spoločnosťami sa Vám budeme snažiť premietnuť v nasledovných okruhoch:

Užitočné linky: V tejto sekcii nájdete množstvo odkazov, ktoré sú pre začínajúcu firmu užitočné. Pripravili sme pre Vás predovšetkým prehľad relevantných právnych predpisov, organizácií a iných užitočných skutočností, ktoré Vám napomôžu predovšetkým v procese rozhodovania.

Články: V tejto sekcii môžete nájsť viacero zaujímavých a užitočných článkov, ktoré sa priebežne menia a na požiadanie vieme zaslať všetky aj archívne články. Sekcia je zameraná na odovzdanie našich poznatkov o obchodných spoločnostiach.

Slovník pojmov: V tejto sekcii budeme postupne uverejňovať výklad všetkých pojmov, ktoré sú použité na našich stránkach alebo s problematikou obchodných spoločností (s ich právnym a ekonomickým aspektom) súvisia.

Iné: Keďže je problematika obchodných spoločností veľmi široká a samotné články, užitočné linky alebo pojmový slovník ju nemôžu celú obsiahnuť. V tejto sekcii budeme uvádzať iné relevantné skutočnosti, ktoré pre Vás ako novovzniknutú firmu môžu byť zaujímavé.

Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Užitočné linky
Odkazy, ktoré Vám iste pomôžu:
kurzový lístok mzdová kalkulačka zoznam živností
Zmluvní partneri
Naši zmluvní partneri, ktorí Vám pomôžu:
Mr. Consult (obchodná značka)
Upozornenie: Webové stránky Mr. Company, s.r.o. neposkytujú právne, daňové ani iné poradenstvo. Informácie v nich obsiahnuté nie sú použiteľné na daňové alebo právne účely. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
© 2011 - 2017 Mr. Company, s.r.o. | designed at randal design by desan
Domov   |    Prečo my?   |    Zakladanie s.r.o.   |    Účtovnictvo   |    Partneri   |    Kontakt   |    Mr.Pedia