Mr. Pedia

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame aj tieto doplnkové služby
  • založenie obchodných spoločností (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
  • zmeny v obchodných spoločnostiach (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
  • likvidácie obchodných spoločností

Rebríček cien – založenie s.r.o.

Dovolili sme si pre Vás pripraviť prehľad cien rôznych firiem pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným. Na trhu so zakladaním s.r.o. je veľmi dobré konkurenčné prostredie, ktoré sa prejavuje predovšetkým znižovaním cien a neustálym zlepšovaním a skvalitňovaním prístupu firiem k svojim klientom. Na trhu so zakladaním s.r.o. pôsobí nepreberné množstvo firiem, ktoré si navzájom konkurujú a tento konkurenčný „boj“ je veľmi priaznivý najmä pre zákazníkov. Avšak na to, aby ste túto, pre Vás, priaznivú situáciu vedeli plnohodnotne využiť, je potrebné sa na trhu zorientovať. Na to, aby ste sa vedeli na trhu zorientovať a vyznali sa tak v spleti rôznych cenových politík jednotlivých firiem, rozhodli sme sa, že Vám s tým pomôžeme.

Väčšina firiem, ktoré ponúkajú zakladanie s.r.o., má vo svojej ponuke viacero produktov. Najžiadanejším produktom je u väčšiny firiem „Kompletné založenie s.r.o.“* Preto sme sa, pri zostavovaní rebríčku, v prieskume trhu zamerali na tento (alebo obdobný) produkt.

Popis produktu: Produkt „Kompletné založenie s.r.o.“ je zameraný na pohodlie klienta. Vyžaduje sa aspoň jedno stretnutie (ktoré je však možné nahradiť aj poštovou komunikáciou) klienta so zamestnancom firmy, na ktorom sa pred notárom podpíšu a overia všetky potrebné dokumenty. Všetky ostatné úkony za klienta vybaví firma, ktorá spoločnosť v mene klienta založí. Výsledná cena produktu v sebe zahŕňa všetky poplatky súvisiace so založením s.r.o. (vrátane notárskych overení, súdnych poplatkov a poplatkov za vydanie živností) ako aj cenu služby. Klient teda zaplatí za založenie firmy iba jednu sumu, a neplatí tak žiadne ďalšie poplatky.

Pri zostavení rebríčku sme vychádzali z modelovej situácie: Spoločnosť (s.r.o.) zakladá jeden spoločník, ktorý je zároveň konateľom. Spoločnosť vykonáva činnosti, ktoré sú obsiahnuté v 5-tich voľných živnostiach.

V rebríčku sa nachádza 13 firiem, ktoré sú vhodným prierezom v cenách zakladania s.r.o.. Ak daná firma nemá v ponuke tento produkt, bol vybratý iný obdobný produkt. Ak cena produktu neobsahovala poplatky, boli tieto k cene pripočítané a v rebríčku sa nachádza výsledná cena produktu s poplatkami.

Rebríček cien – založenie s.r.o.

(stav k 16.07.2011)

PoradieFirmawebCena produktuPozn.
1. CELTIC s.r.o.www.celtic.sk348,25€ BB, BA, ZA
2. Partners Investment Group, s.r.o.www.zalozenie-sro.eu 349€ BA
3. Mr. Company, s.r.o.www.mrcompany.eu 376,50€ GA
4. Promo Agency s.r.o.www.zalozenie-sro.sk 383,25€ BA
5. CONECOM, s. r. o.www.conecom.sk 390€ BB
6. Online Invest s.r.o.www.onlineinvest.sk 398€ BA
7. Lacnesro Bratislava.sk, s.r.o.www.lacnesro.sk 401,50€ BA
8. Spoločnosti s.r.o.www.spolocnosti.sk 415,50€ BB
9. ADAMACO s.r.o.www.enjoybusiness.sk 422,50€ TN
10. Baldomero Consulting, s. r. o.www.zalozeniefirmy.eu 427,25€ BA
11. e-Register s.r.o.www.aor.sk 502,50€ NZ
12. Eseročka s. r. o.www.eserocka.sk 535€ LE
13. Deer & Stratton Slovakia, s.r.o.zalozenie-sro.com 542,20€ BA

*názov produktu sa od firmy k firme, samozrejme, odlišuje

Zverejnené: 16.07.2011

© Mr. Company, s.r.o.

Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Užitočné linky
Odkazy, ktoré Vám iste pomôžu:
kurzový lístok mzdová kalkulačka zoznam živností
Zmluvní partneri
Naši zmluvní partneri, ktorí Vám pomôžu:
Mr. Consult (obchodná značka)
Upozornenie: Webové stránky Mr. Company, s.r.o. neposkytujú právne, daňové ani iné poradenstvo. Informácie v nich obsiahnuté nie sú použiteľné na daňové alebo právne účely. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
© 2011 - 2017 Mr. Company, s.r.o. | designed at randal design by desan
Domov   |    Prečo my?   |    Zakladanie s.r.o.   |    Účtovnictvo   |    Partneri   |    Kontakt   |    Mr.Pedia