Zakladanie s.r.o.

V spolupráci s našimi partnermi Vám ponúkame aj tieto doplnkové služby
 • založenie obchodných spoločností (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
 • zmeny v obchodných spoločnostiach (a.s., v.o.s., k.s., SE a iné)
 • likvidácie obchodných spoločností

Zmeny v s.r.o.

V dnešnej turbulentnej dobe sa čoraz častejšie skloňuje termín „zmeny v s.r.o.“. Pre spoločnosti je čoraz bežnejšie, v rámci zlepšovania svojej konkurencieschopnosti, vykonávanie zmien akými sú napríklad rozšírenie predmetov podnikania alebo zvýšenie základného imania.

Do obchodného registra sa však zapisujú aj zmeny skutočností, ktoré spoločnosti nepomôžu ale z právneho hľadiska je potrebné tieto zmeny zverejniť. Týmito zmenami sú napríklad zmena adresy sídla, zmeny v údajoch o spoločníkoch alebo konateľoch a podobné.

Pre vyššie uvedené dôvody sme do našej ponuky zapracovali aj vykonávanie nasledujúcich zmien:

 • zmena (rozšírenie alebo zúženie) predmetov podnikania,
 • zmena sídla spoločnosti,
 • zmena obchodného mena,
 • zmena (zníženie/zvýšenie) základného imania,
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa,
 • zmena bydliska konateľa alebo spoločníka
 • zmena spôsobu konania konateľa,
 • zmena spoločníka,
 • zvýšenie alebo zníženie vkladu spoločníka,
 • prevod obchodného podielu,
 • iné zmeny na požiadanie klienta
Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Užitočné linky
Odkazy, ktoré Vám iste pomôžu:
kurzový lístok mzdová kalkulačka zoznam živností
Zmluvní partneri
Naši zmluvní partneri, ktorí Vám pomôžu:
Mr. Consult (obchodná značka)
Upozornenie: Webové stránky Mr. Company, s.r.o. neposkytujú právne, daňové ani iné poradenstvo. Informácie v nich obsiahnuté nie sú použiteľné na daňové alebo právne účely. Naša spoločnosť neposkytuje právne služby podľa zákona 586/2003 Zb. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
© 2011 - 2017 Mr. Company, s.r.o. | designed at randal design by desan
Domov   |    Prečo my?   |    Zakladanie s.r.o.   |    Účtovnictvo   |    Partneri   |    Kontakt   |    Mr.Pedia