Cenník

Prostredníctvom našich zmluvných partnerov zabezpečujeme doplnkové služby:
audítorské služby,
daňové poradenstvo,
zastupovanie v daňovom konaní (napr. daňová kontrola),
transferová dokumentácia

Rozsah poskytovaných služieb si určuje samotný klient. Pri určovaní cien pre klientov preto uprednostňujeme individuálny prístup. Výsledná cena teda závisí od:

  • požiadaviek klienta na množstvo a druh poskytovaných služieb
  • rozsahu spracovania dokladov a celkového servisu

Výsledná cena je riešená formou paušálu. Paušál sa stanoví za určité obdobie, pri väčšom objeme služieb bude toto obdobie 1 mesiac, a pri menšom objeme poskytovaných služieb môže byť toto obdobie dlhšie, maximálne však 1 rok. Dohodnutá cena je nemenná do okamihu zmeny rozsahu požadovaných služieb.

Spoločnosť Mr. Company, s.r.o. nie je platiteľom DPH. Na základe dohody je však možnosť fakturácie s DPH (faktúru za účtovnícke služby môže vystaviť iná spoločnosť zo skupiny Mr. Group).

„Stanovenie presného cenníka v oblasti účtovníctva je takmer nemožné. Avšak v praxi sa vyskytlo viacero požiadaviek zo strany návštevníkov nášho webu, ktorí by aj napriek tomu uvítali stanovenie cien. Rozhodli sme sa preto spracovať cenník s orientačným cenami, ktoré sa pri osobnom stretnutí spresnia. Veľa účtovných firiem na svojich weboch uverejňuje presné cenníky a tieto sa riadia cenami podľa účtovných položiek a chceli by sme, aby ste si naše orientačné ceny mohli porovnať s inými (konkurenčnými) spoločnosťami. Pre uvedené sme ako základ vybrali stanovenie ceny podľa účtovných položiek*.

**Orientačné ceny bez DPH za mesiac:

Počet položiekNeplatiteľ DPHPlatiteľ DPH
menej ako 2020€30€
21 – 5040€70€
51 – 10070€120€
viac ako 100dohodadohoda

Orientačné ceny za jednorázové služby:

Názov službyNeplatiteľ DPHPlatiteľ DPH
***Spracovanie ÚZ a DPPO100€100€
Spracovanie DzMV50€50€
Poradenstvo25€/h35€/h

* pod účtovnou položkou sa rozumie jeden záznam v účtovnom denníku. Praktický príklad: 1 bežná prijatá faktúra, ktorá je uhradená (napr. bankovým prevodom) u neplatiteľa DPH = 2x účtovná položka, u platiteľa DPH = 3x účtovná položka;

** v cene je zahrnuté aj spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov, ak vykonávame pre klienta účtovníctvo aspoň 6 mesiacov v danom účtovnom období (roku);

*** spracovanie účtovnej závierky (ÚZ) a daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (DPPO). V cene je zahrnutých 20 účtovných položiek za 1 rok (položky nad uvedenú hranicu budú spoplatnené individuálne).

Pre ďalšie informácie o cenách nám napíšte

Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Profil   |    Prečo my?   |    Služby   |    Cenník   |    Kontakt   |    Napíšte nám