Prostredníctvom našich zmluvných partnerov zabezpečujeme doplnkové služby:
audítorské služby,
daňové poradenstvo,
zastupovanie v daňovom konaní (napr. daňová kontrola),
transferová dokumentácia

Mr. Asistent už od 300 €

Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.

Klient nemusí strácať čas so štúdiom legislatívy, všetky potrebné dokumenty pripravíme my, avšak zo strany klienta je potrebné zabezpečiť doručenie dokumentov na príslušné úrady a to podľa našich pokynov. Samotné podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra vykonáme my elektronickou formou. Klient tak ušetrí nemalú sumu peňažných prostriedkov za súdne a správne poplatky (viď tabuľku). Proces založenia spoločnosti trvá 10 až 15 pracovných dní.

Popis služby:

 1. Vypracujeme všetky dokumenty pre založenie Vašej spoločnosti:
  • Zakladateľskú listinu resp. spoločenskú zmluvu
  • Vyhlásenie správcu vkladu
  • Písomné vyhlásenie jedného spoločníka
  • Podpisové vzory konateľov
  • Splnomocnenie pre Obvodný úrad - Odbor živnostenského podnikania
  • Dokumenty pre Obvodný úrad - Odbor živnostenského podnikania
  • Splnomocnenie pre Obchodný register
  • Návrh na zápis do Obchodného registra
  • Návrh dokumentu na hodnoverné preukázanie sídla spoločnosti
 2. Vybavíme zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • Podáme návrh na zápis do Obchodného registra
  • Uhradíme súdny poplatok za zápis do Obchodného registra
  • Preberieme dokumenty vydané Obchodným registrom (potvrdenie o zápise a výpis z Obchodného registra)
 3. Odovzdáme Vám všetky dokumenty Vašej spoločnosti

Ďalšie úkony klienta:

 • overenie svojich podpisov na dokumentoch u notára alebo na príslušnom úrade (napr. na matrike)
 • zabezpečenie komunikácie s Obvodným úradom - Odborom živnostenského podnikania (podanie ohlásenia pre živnostenské oprávnenie a prevzatie živnostenského oprávnenia)
 • zabezpečenie komunikácie s Daňovým úradom na registráciu pre daň z príjmov (pridelenie DIČ)
Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Profil   |    Prečo my?   |    Služby   |    Cenník   |    Kontakt   |    Napíšte nám