Služby

Prostredníctvom našich zmluvných partnerov zabezpečujeme doplnkové služby:
audítorské služby,
daňové poradenstvo,
zastupovanie v daňovom konaní (napr. daňová kontrola),
transferová dokumentácia

Mzdy a personalistika

Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy spôsobom, ktorý Vás odbremení od nutného každomesačného kontaktu s poisťovňami.

 • vedenie mzdovej agendy,
 • výpočet mzdy a odvodov,
 • spracovanie mzdových listov,
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnancov,
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v jednotlivých poisťovniach,
 • vypracovanie a zaslanie výkazov pre:
  • sociálnu poisťovňu,
  • zdravotné poisťovne,
  • daňový úrad,
 • zabezpečenie styku s inštitúciami sociálneho zabezpečenia,
 • spracovanie štvrťročných prehľadov a ročných hlásení o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.
Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Profil   |    Prečo my?   |    Služby   |    Cenník   |    Kontakt   |    Napíšte nám