Služby

Prostredníctvom našich zmluvných partnerov zabezpečujeme doplnkové služby:
audítorské služby,
daňové poradenstvo,
zastupovanie v daňovom konaní (napr. daňová kontrola),
transferová dokumentácia

Účtovníctvo

Komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva so zárukou za jeho správnosť a správnosť vyhotovených výkazov predkladaných správcovi dane a iným inštitúciám.

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti prvotných dokladov,
 • spracovanie účtovníctva:
  • vyžiadanie a doplnenie chýbajúcich prvotných dokladov,
  • ich zaúčtovanie v súlade s platnou a účinnou legislatívou,
 • vypracovanie:
  • účtovnej závierky,
  • účtovnej uzávierky,
  • daňového priznania k dani z príjmov,
 • predloženie výkazov:
  • súvahy,
  • výkazu ziskov a strát (výsledovky),
  • ďalších podkladov podľa požiadaviek klienta,
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta:
  • vypracovanie interných smerníc,
  • knihy jázd,
  • spracovanie výkazov v cudzom jazyku,
  • kontrola a overenie tuzemských a zahraničných cestovných príkazov.
Mr.Ready uz od 630€
Služba je určená pre klientov, ktorým vzniká potreba začať podnikať okamžite. Pri využití uvedenej služby vzniká možnosť začať vykonávať podnikateľskú činnosť do 24 hodín od zadania záväznej objednávky.... viac
Mr. Komplet už od 360 €
Najvyužívanejšia služba našich klientov, ktorej predmetom je kompletné založenie spoločnosti. Všetky činnosti, potrebné k založeniu spoločnosti, vykonáme za Vás.... viac
Mr. Asistent už od 300 €
Založenie spoločnosti pri našej asistencii. Pre klienta je táto služba najlacnejšia, avšak administratívne o niečo náročnejšia.... viac
Profil   |    Prečo my?   |    Služby   |    Cenník   |    Kontakt   |    Napíšte nám